TEENUSED

Meie teenused:

*Metsa-  ja põllumaade ost
*Kasvava metsa ost
*Võsa ja raiejäätmete ost
*Metsamaterjali ost

*Metsamaade haldamine
*Metsa raie- ja väljaveoteenus
*Transporditeenus
*Treilerveod (24 h, metsatehnika jm. tehnika)
*Metsamajanduskavade koostamine

Tekkis huvi?
Võta meiega ühendust.